16/12/2019 -  | Đăng Nhập

Tài nguyên

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II - 2011 HÓA HỌC 11 – BAN KHOA HỌC TỰ NHIÊN
* 2 phần mềm hỗ trợ thiết kế sản phẩm (trường học sáng tạo) - Mind Manager -Producer for PowerPoint 2003
Edubuntu là một phiên bản linux dựa trên Ubuntu. Edubuntu được thiết kế để sử dụng trong các lớp học. Ubuntu hiện đang là hệ điều hành mã nguồn mở miễn phí được sử dụng nhiều nhất trong các trường tiểu học và trung học trên toàn thế giới. Và với Edubuntu, một tùy biến cần thiết của Ubuntu được sử dụng riêng cho ngành giáo dục...
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ II - NĂM HỌC : 2010-2011 MÔN HÓA –KHỐI 11-BAN CƠ BẢN VÀ XÃ HỘI
Đề số 05(18/04/2011)
Đề số 05 I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (40 câu - từ câu 1 đến câu 40)
CHAPTER 1: THÌ CỦA ĐỘNG TỪ: VERB
CHAPTER 2: CÂU BỊ ĐỘNG: PASSIVE VOICE
CHAPTER 3: MỆNH ĐỀ QUAN HỆ: RELATIVE CLAUSES:
CHAPTER 4: CÂU TƯỜNG THUẬT: REPORTED SPEECH:
Ké hoạch ôn tập TNTHPT môn lý
[1] 2 Tiếp