Liên kết web
Đóng
 Quảng cáo
Đóng
Không có quảng cáo
 
 Liên kết
Đóng
 NỘI QUY HỌC SINH
Đóng

SỞ GD-ĐT AN GIANG    

 

TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN THÀNH

-----–&—------

    NỘI QUY HỌC SINH

 

  Để đạt mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh trong nhà trường phổ thông, tất cả các em học sinh phải chấp hành tốt nội quy sau đây:

Điều 1: 

- Đến trường phải đúng giờ quy định; ra vào lớp đúng theo hiệu lệnh trống; đảm bảo nề nếp trật tự chung.

- Nghỉ học phải có đơn xin phép của phụ huynh.

- Mặc đồng phục theo quy định khi đến trường.

Điều 2: 

- Lễ phép, vâng lời cha mẹ, Thầy cô giáo và nhân viên nhà trường.

- Thực hiện nếp sống văn minh ở trường cũng như ở nhà và các nơi công cộng. Phải biết chào hỏi lễ phép với Thầy cô và khách đến trường.

- Đầu tóc phải cắt gọn gàng, đúng quy định. Không được nhuộm tóc màu.

Điều 3:

- Chuyên cần trong học tập; mua sắm đầy đủ tập vở, sách giáo khoa và các dụng cụ học tập cần thiết theo yêu cầu của giáo viên.

- Nghiêm túc, trung thực trong kiểm tra, thi cử.

Điều 4: 

- Tham gia đầy đủ và thực hiện tốt các buổi sinh hoạt tập thể, các hoạt động ngoại khóa do trường, lớp tổ chức.

Điều 5:      

- Chấp hành tốt và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về đảm bảo trật tự – an toàn giao thông.

Điều 6:      

- Tích cực tham gia lao động, vệ sinh; giữ gìn và bảo quản tốt tài sản của nhà trường.

- Phải có ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp; có trách nhiệm tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp cho nhà trường.

- Hoàn thành các loại quỹ theo quy định.

Điều 7:      

- Nghiêm cấm hút thuốc lá, uống rượu – bia, sử dụng các chất kích thích, gây gổ, đánh nhau,…

- Nghiêm cấm việc mặc quần jean khi vào trường.

Điều 8:      

- Mỗi học sinh phải thực hiện tốt nội quy này. Học sinh nào chấp hành tốt sẽ được tuyên dương, khen thưởng; nếu vi phạm sẽ bị hạ bậc hạnh kiểm hoặc xử lý kỷ luật học sinh theo quy định.

                                                              TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN THÀNH

 Tìm kiếm
Đóng
 Tin mới
Đóng