11/12/2019 -  | Đăng Nhập
 Liên kết web
Đóng

 

 Thông tin liên hệ
Đóng

Trong quá trình xây dựng và biên soạn nội dung Website trường THPT Tịnh Biên - Tỉnh An Giang. Ban biên tập chúng tôi vẫn không thể tránh được thiếu sót, rất mong nhận được đóng góp ý kiến để chúng tôi ngày càng hoàn thiện.

Trường THPT Tịnh Biên
Địa chỉ:   Số 191 Trà Sư, Khóm Sơn Đông, TT. Nhà Bàng, H. Tịnh Biên, An Giang
Điện thoại:   (076) 3875285
Fax:    (076) 3875285
Email:   c3tinhbientb@angiang.edu.vn

 

 Góp ý
Đóng

Email: 

Họ tên: 

Nội dung: 
 Chú ý bắt buộc nhập
Gửi đi