23/01/2020 -  | Đăng Nhập
 Liên kết web
Đóng
 Quảng cáo
Đóng
Không có quảng cáo
 

Chi bộ

Đồng chí Nguyễn Văn Bậu, phó bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trường THPT Vĩnh Trạch được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng
Thực hiện Kế hoạch số 164-KH/HU ngày 03/09/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thoại Sơn về việc thực hiện Chỉ thị 36/-CT/TW của bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Chi bộ Trường THPT Vĩnh Trạch tổ chức kết nạp Đảng cho 10 HS có thành tích xuất săc
 Tìm kiếm
Đóng
 Tin mới
Đóng