19/11/2019 -  | Đăng Nhập
 Diễn đàn
Đóng
 
  Diễn đàn trường THPT Vĩnh Trạch  Câu lạc bộ Tin ...  Tin học khối lớ...  Bài Tập Chương 2
Trước Trước
 
Tiếp theo Khóa
Bài viết mới 02/11/2015 10:23 SA
User is offline thptvinhtrach_admin
2 bài viết
No Ranking


Bài Tập Chương 2 

Bài tập 1:  
Viết  chương  trình  hiện  ra  màn  hình  dòng  chữ:  “XIN CHAO CAC BAN”.

Bài tập3:  
Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên và các phép toán +, -, *, /, %, >,<. In ra kết quả
phép toán đó.

 
Trước Trước
 
Tiếp theo Khóa
  Diễn đàn trường THPT Vĩnh Trạch  Câu lạc bộ Tin ...  Tin học khối lớ...  Bài Tập Chương 2