Liên kết web
Đóng
 Quảng cáo
Đóng
Không có quảng cáo
 

Thời khóa biểu

Thời Khóa Biểu Khối 11 Chính Khóa và Trái Buổi NH 2017-2018 "gửi lại". Áp dụng ngày 28/8/2017
Thời Khóa Biểu Khối 10 - Khối 12 Chính Khóa và Trái Buối.
Thời khóa biểu buổi sáng và chiều, áp dụng từ 09/09/2013
TKB K11 - K12 có điều chỉnh Áp dụng từ 21/8 den 24/8
Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23/08/2006 của Bộ GDĐT và Bộ Nội vụ Hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập. Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ GDĐT về việc ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông.
AD: TỪ 12-8 đến 17-8
 Tìm kiếm
Đóng
 Tin mới
Đóng