11/12/2019 -  | Đăng Nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết web
Đóng
 Quảng cáo
Đóng
100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180
 
 Thông tin liên hệ
Đóng

Địa chỉ: ấp Phú An - Thị trấn Phú Hòa- Huyện Thoại Sơn - Tỉnh An Giang

Điện thoại: 0763.847158

E-mail: c3nguyenkhuyents@angiang.edu.vn

Ban giám hiệu:

           1. Nguyễn Văn Rớt      E-mail: vanrot69@gmail.com   

                                             Điện thoại: 0947 376 779

           2. Quách Tấn Triều     E-mail: tantrieuag@gmail.com 

                                             Điện thoại: 0918 717 060

           3. Lê Minh Tân           E-mail:  minhtannk@gmail.com

                                             Điện thoại: 0913 649 630

           4. Dương Minh Nhựt   E-mail:  minhnhutnk@gmail.com

                                            Điện thoại: 0985 883 685

 

 Liên hệ
Đóng

Email: 

Họ tên: 

Nội dung: 
 Chú ý bắt buộc nhập
Gửi đi
 Tin mới
Đóng
 Text/HTML
Đóng