BÀI PHÁT BIỂU CẢM TƯỞNG CỦA CỰU HỌC SINH TRƯỜNG THPT CHÂU VĂN LIÊM
Bài phát biểu cảm tưởng của Phó giáo Sư Tiến Sỹ VÕ VĂN THẮNG cựu học sinh trường THPT Châu Văn Liêm ( THPT Mỹ Luông )
  Một số ảnh học sinh năm học 2010-2011
  Lễ Tri Ân Học sinh 12 năm học 2010-2011
  Cựu học sinh năm học 2009-2010
  Cắm trại 26-3-2011