Danh Sách Học Sinh Các Khối Lớp Năm Học 2014 - 2015
Quí Thầy Cô xem File đính kèm.
  Kết quả tuyển sinh 10 năm học 2015- 2016
  PHIẾU ĐIỂM CÁ NHÂN (DÙNG CHO GVBM)
  BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014- 2015
  PHÂN CÔNG COI KIỂM TRA HỌC KỲ I- NH 2012- 2013
  Biên Chế Lớp Chính Thức 2017 - 2018 & Phiếu điểm cá nhân 17- 18
  HỘI THI CA MÚA NHẠC TRƯỜNG THPT VĨNH TRẠCH NĂM HỌC 2014- 2015