Danh sách học sinh đạt giải cấp tỉnh năm học 2012 - 2013
Căn cứ thông báo số 112/TB_SGDĐT ngày 29 tháng 10 năm 2012 kết quả kỳ thi chọn lọc học sinh giỏi cấp tỉnh như sau:
  Đề - đáp án Môn Sinh khối 12 - NH 2012 - 2013
  Đề - đáp án Môn Tiếng Anh Khối 12 - NH 2012 - 2013
  Đề - đáp án môn Vật Lý khối 12 - NH 2012 - 2013
  Đề và đáp án môn Toán học kỳ I khối 12 - NH 2012 - 2013
  Đề thi và đáp án Môn Hóa Khối 12 - NH: 2012 - 2013
  Đề - đáp án môn Lịch Sử khối 12 - NH 2012 - 2013