Trường THPT Chu Văn An, huyện Phú Tân – có nhiều học sinh giỏi cấp Tỉnh
Thầy Nguyễn Văn Đe - Tổ trưởng bộ môn Vật lý, kỹ thuật công nghiệp của trường tâm sự: Hơn mười năm thực hiện công tác bồi dưỡng học sinh giỏi bộ môn Vật lý, nhận thấy được sự quan tâm rất lớn của BGH, ...
  ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM 2012- MÔN NGỮ VĂN
  Bí thư Đảng Ủy trường THPT Chu Văn An
  TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN ĐÓN ĐOÀN THỰC TẬP
  Thời khóa biểu áp dụng ngày 2/1/2012
  Trường THPT Chu Văn An có 61 em học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2011-2012
  ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 CẤP TRƯỜNG Khóa ngày 29/7/2013