MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TỔ HÓA HỌC HKI NĂM HỌC 2016 – 2017
Với sự hỗ trợ của ban giám hiệu, các đoàn thể học kỳ I năm học 2016 – 2017 tổ Hóa đã thực hiện được các nhiệm vụ như sau:
  Hoạt động tháng bộ môn Địa - Sử - GDCD
  VĂN HAY - CHỮ TỐT
  BỘ ĐỀ THI THỬ CĐ - ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2014 - 2015
  Cách thức đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015