KẾ HOẠCH THỰC HIỆN “THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC” NĂM 2018
  Điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2018-2019
  Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục phổ thông
  Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông
  Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông
  Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông
  Trường Thpt Nguyễn Hiền xin thông báo về việc đấu thầu bán căn tin