Về việc thực hiện sáng kiến năm học 2018-2019
  Hướng dẫn của UBND tỉnh về nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc
  Công văn tiếp tục thực hiện phong trào nuôi heo đất
  1867 /SGDĐT-CTTT V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng trong các cơ sở giáo dục.
  Hướng dẫn kiểm tra học kì 1 năm học 2018-2019
  CV hường dẫn thực hiện CT3798 của Bộ GDĐT về sử dụng SGK và STK
  THÔNG TƯ Quy định về quản lí và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên