KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỶ NIỆM 36 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM CỦA TRƯỜNG THPT TỊNH BIÊN
Căn cứ Kế hoạch số 184/KH-SGDĐT ngày 30/10/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018, trường THPT Tịnh Biên xây dựng kế hoạch tổ chức kỷ niệm 36 năm ngày ...
  KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN
  KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN THPT NĂM HỌC 2018-2019
  Về việc tiến hành kiểm tra nội bộ công tác hành chính và các chuyên đề hoạt động chuyên môn năm 2018 - 2019
  KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG THPT TỊNH BIÊN NĂM HỌC 2018-2019
  Quyết Định Về việc thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường THPT Tịnh Biên năm 2018 - 2019
  KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG