KHUNG THỜI GIAN NĂM HỌC 2018-2019
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Khung Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang
  Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT tuyển sinh đại học hệ chính qui
  Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT Quy chế thi trung học phổ
  Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia xét công nhận tốt nghiệp
  LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 4/2018
  Lịch công tác Tháng 3/2018
  Đề thi HK1 NH 2017-2018
  Lịch công tác Tháng 01/2018
  LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2017
  ĐỀ THI HỌC KỲ 1 NĂM 2016-2017 (BỘ ĐỀ CỦA SỞ GD-ĐT)